Trnka Obecná
Prunus spinosa L.

Trnka obecná je od země hustě větvený keř, vysoký až 3 m. Listy se zpravidla vyvinou až po odkvětu. Její přirozeně husté porosty slouží jako úkryt drobné zvěři a pro hnízda užitečného ptactva.

Květy mají vysoký obsah nektaru a pylu, jsou výbornou jarní pastvou včel. Kvete v dubnu, v podhůří v květnu.

Je rozšířená na sušších místech křovinatých strání, slunných skalách a světlých lesích. Roste v celé Evropě až po jižní Skandinávii, na Jihu zasahuje až do Alžíru a Iránu.

V dubnu, někdy ještě do začátku května se ručně nebo setřásáním do plachty sbírají rozkvétající květy. Přenášíme je načechrané, protože se snadno zapaří. Suší se rychle ve slabé vrstvě při teplotě nejvýše do 40°C. Správně usušená droga má mít bílou nebo slabě nažloutlou barvu. Velmi snadno se kazí a plesniví.

V září a v říjnu se sbírají dobře vyzrálé plody, říká se, že po prvním mrazíku jsou trnky sladké, jinak jsou trpké a nakyslé.

Plody se nejlépe suší na slunci a dosouší se umělým teplem do 40°C nebo na dobře větraném místě.

V lidovém léčitelství se využívá květ, který působí příznivě na látkovou výměnu.